Smittevern og drift - UKE 2 - oppdatert mandag 10.januar

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 8. Des 2021


Drift anlegget uke 2 - oppstart treninger og hallvakt

Det er foreløpig ingen endringer i smittevernstiltakene fra 15.desember, men det ventes at myndighetene kommer med oppdateringer i løpet av uken. Signaler hittil kan tyde på lettelser i tiltakene. 

Og i gjeldende retningslinjer er det åpent for normale treninger for aldersbestemt opp til og med ungdomsskole alder. Ungdom fra videregående alder anbefales fremdeles å holde meteren også på fritiden, akkurat som voksne. Treninger utendørs anbefales fremfor innendørs. 


Det vil fra og med mandag 10.janaur gjennomføres treninger på anlegget, både inne og ute. 

Garderober er åpne for bruk for alle lag. 

Hallvakter bemannes som normalt, fra kl 17. Det SKAL være hallvakt så lenge det er organisert aktivitet på anlegget; i hallen, kunstgresset, utøvere i garderobene eller møter i lokalene. Normalt sett skal det være hallvakt til kl 22.15. Det er likevel anledning for å stenge ned når det ikke lengre er aktivitet noe sted - låserutiner finner hallvakten i pengeskrinet i kiosken. Påse at lys i hallen og ute på kunstgress slukkes. Alle skalldører - dvs inngangsdører og rømningsveier - sjekkes er lukket og låst.Nedenfor kan dere lese gjeldende retningslinjer: 


Nye smitteverntiltak i samfunnet fra og med 15.desember. Treningsrommet er tilgjengelig.

Regjeringen kom i går med oppdaterte smittevern tiltak, gjeldende fra midnatt 15.desember. Det er nå klare råd og anbefalinger om sosial kontakt og organiserte fritidsaktiviteter. På kommunens hjemmesider kan du lese både råd og anbefalinger og de forskriftsfestede tiltak i sin helhet, og disse trer i kraft ved midnatt og gjelder inntil videre i 4 uker fremover. 

Om organiserte fritidsaktiviteter står følgende: 

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Selv om det nå ikke foreligger krav om stenging - kun anbefalinger om begrenset aktivitet - så har håndballgruppa og basketball laget vårt allerede stanset sin aktivitet inntil videre etter eget ønske.

Og vi er såpass tett opptil julehøytiden at det like godt kan gjelde hele idrettslaget. Jeg oppfordrer alle grupper og lag om å ta juleferie nå. Fra og med i morgen onsdag vil Aurskoghallen være stengt på ettermiddagen for lagidrettene og klatringen, og vil være stengt til og med 2.januar. Etter det vi vet nå så kan det mandag tredje januar være mulig å gjenoppta aktiviteter for barn og unge, men innen den tid kan det også komme ytterligere smitteverntiltak fra Regjeringen som vi pålegges å etterfølge.


Treningsrommet i hallen vil fremdeles være åpent. Regjeringer skriver om treningsrom: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt)
  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Renholdet i treningsrommet opprettholdes hver dag gjennom julen, og vi har et godt og trygt renhold gjennom leverandør Crystal Facility. 

Vi gjør oppmerksom på at trening skal foregå med god avstand overfor hverandre - minst 1 meter - og antall begrensning i treningsrommet vil være på maks 10 personer om gangen. 


Ta vare på hverandre alle sammen. 


Med hilsen hovedstyret og daglig leder. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.