Sportsplan 2018

AFSK Fotball er godt i gang med arbeidet for å bli en kvalitetsklubb.

Aurskog-Finstadbru Sportsklubb (AFSK) sin fotballgruppe skal gi et breddetilbud til alle fra seks år og oppover. Av den grunn har og sportsplanen fått en aldersmessig inndeling fra de aller minste og opp til senior. Planen legger opp til en ferdighetsutvikling hos den enkelte utøver som skal stå i forhold forventet nivå på hans eller hennes alderstrinn.

Treningsmalen for de ulike aldersgruppene følger en grønn tråd som både skal sikre gradvis sportslig progresjon og mestringsglede. Utøverne i alle aldersklasser skal oppleve lyst til å tilegne seg stadig større fotballdyktighet og fotballforståelse. Lykkes AFSK med å gjennomføre intensjonene i sportsplanen, vil vi få et jevnt påfyll av nye egenutviklede spillere, som behersker A-lagets ferdighetsnivå – og måte å spille fotball på.

Sportsplanen finner du her.