Informasjon

Styret 2021

Leder og kvalitetsklubbansvarlig Sveinung Green
Nestleder og Fiksansvarlig:   Per Helge Lien
Utstyrsansvarlig:    Jeanette Nielsen
Økonomiansvarlig:   Hans Sauge
Sportslig leder:   Sigurd Aas
Sekretær og webansvarlig:Karl Gunnar Larsen
Medlems- og dugnadsansvarlig:
Petter Gudbrand Karlsen
Sponsoransvarlig:Victoria Vormeland

Treningsavgifter 2021

5-år150Høst
6-år 950
7-10 år1 900
11-12 år2 200
13-15 år2 400
16 - 19 år3 500fordeles på vår og høst
M 34 1 700

Det gis halv treningsavgift for søsken nr 2, 3 etc i søskenmoderasjon. Vi etterstreber å sende faktura for treningsavgift pr mail. Det er viktig at lagleder til enhver tid har riktig opplysninger på utøver og foresatt/e. Dersom du mener å ha mottatt feil treningsavgift eller at det ikke er tatt hensyn til søskenmoderasjon,  ta kontakt på afsk-fotball@afsk.no så retter vi opp.


LagTrener/LaglederTlf
G/J 2015Dan Robert Langseth Berg, Aksel Ribu. Lagledere: Vibeke Johansen Karlsen, Siw Sletner
95200583 / 99271454 / 48368226, / 95786120
G/J 2014Karoline Bråthen,  Linda Marie Holden, Trond Erik Skjønhaug. Lagleder: Lill-Jeanette Falla
92448841 / 45403454 / 99531192 / 41591190
G 2013Terje Pedersen, Aleksander Braaten. Lagleder: Nina Slorbak, Glenn Halvorsrud
97116412  / 95125140 / 97764755 / 91851097
J 2013Jan Ingar Ottesen,Geir Ellingsen. Lagleder: Geir Ellingsen
934 21 227 / 481 68 318
G 2012Vegard Andreassen,  Stian Sjøberg. Lagleder: Marianne Fossneset
497561129 / 98467736
J 2012Stein Ove Rosseland, Tommy Nilsen, John-André Halvorsen. Lagleder: Tommy Nilsen
975 47 686 / 948 80 740 / 952 04 524
G 2011Are Vestli, Roy Inge Nysted, Petter Gudbrand Karlsen, Thomas Ove Nilsen. Lagleder: Victoria Vormeland, Nina Lauritsen Sørlie, Cecilie Jacklin, Kent Elvemo
970 96 918 / 959 96 079 / 469 25 216 / 909 16 263 / 990 43 274 / 915 69 848 / 970 80 409 / 470 67 378
J 2011Terje Hedum, Thomas Aastad, Christian Johansen. Lagleder: Martin Wold Falla
91536364 / 91741496 / 90968449 / 46661527
G 2010Jon Utgårdsløkken, Eigil Skagnes, Henning Viken. Lagleder: Hilde Danielsen Rygh
95124173 / 92892791 / 91834546 / 92024946
J 2010Truls Syversen. Erlend Volden, Frederick H Catan. Lagleder: Marion Kilde
95851083 / 47275321 / ? / 92659279
G 2009Stian Krogstad, Stian Borud, Tom Ødegård, Aina Engebretsen, Joar Akselsen. Lagleder: Hanne Kringberg,  Gudrun Helleve
92257419 / 93080072 / 95176594 / 95886366 / ? / 91864538 / 93854880
J 2008/09Lagleder: Lars Erik Hoel416 38 472
G 2008Lasse Sletner, Håvard Rikheim. Lagleder: Cecilie Jacklin
901 77 920 / 901 77 920 / 901 77 920
G2005/06
Trond Stenbakk, Trond Arne Hanssen, Sigurd Aas, Rune Hoftvedt, Knut Rognhaug, Tore Kristiansen. Lagleder: Markus Simonsson
982 34 815 / 982 00 661 / 948 03 038 / 940 22 439 / 993 11 901 / 915 61 441 /  408 74 317
G19 - JuniorThomas Egeberg Iversen. Lagleder: Jorid Lybæk915 68 799 / 95721429
M 34Per Helge Lien. Lagleder: Arne Olav Søberg Jødahl 982 65 505 / 95888357
A-Lag HerrerRobert Krolikowski451 23 225
A-Lag DamerBjarne Larsson, Patrick Ditlefsen. Lagleder: Marion KildeLevert av IdrettenOnline