Informasjon


Styret 2017


Leder: Sveinung Green
Nestleder og Fiksansvarlig:   
Utstyrsansvarlig:    Bjørn Ivar Bergerud
Kvalitetsklubbansvarlig: Sveinung Green
Økonomiansvarlig:   Kristin Kristoffersen
Sportslig leder:   Tommy Heia
Sekretær og webansvarlig:Camilla Lerdahl Holte
Sponsor- og dugnadsansvarlig:Trine Hansen


 


Treningsavgifter 2017


6-år 700 
7-10 år 1 400 
11-12 år 1 700 
13-15 år 1 900 
16år< 3 300 fordeles på vår og høst
M 34 1 500 


Det gis halv treningsavgift som søskenmoderasjon for det yngste barnet i aldersgruppene 6-15 år. Vi etterstreber å sende faktura for treningsavgift pr mail. Det er viktig at lagleder til enhver tid har riktig opplysninger på utøver og foresatt/e. Dersom du mener å ha mottatt feil treningsavgift eller at det ikke er tatt hensyn til søskenmoderasjon,  ta kontakt på afsk-fotball@afsk.no så retter vi opp.


Powered by: Bloc